Mắt 1 mí phải làm sao để thành mắt 2 mí?

Tôi không may mắn như nhiều người được sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn long lanh tràn đầy cảm súc, sức sống mãnh liệt. Từ khi sinh ra tôi đã sở hữu đôi mắt 1 mí xấu, nhỏ ti hi trông như 1 đường chỉ nhỏ xuyết ra.