Hỏi đáp

Mắt 2 mí đẹp hay xấu?
Mắt 1 mí đẹp hay xấu?