Bấm mí mắt có nguy hiểm gì không?

Có rất nhiều người có nhu cầu bấm mí mắt, nhưng đều có chung một nỗi lo sợ, đó là sợ gặp phải những vấn đề nguy hiểm.